Mamy to! System Kids

Opublikowane przez devsoft w dniu

Mamy to! System Kids,

od dzisiaj możliwość skorzystania z naszej najnowszej wersji systemu przez stronę www.  Stworzyliśmy także nowy layout narzędzia.

Nasze spotkania pokazały, że placówki przedszkolno – żłobkowe zmieniają się i szukają „wygodniejszych” sposobów na pracę. Dzięki nowej wersji systemu Kids, każdy użytkownik może korzystać z narzędzia nie tylko w placówce ale także będąc poza nią.

Nasze moduły

• Kalendarz – moduł do planowania / zarządzania zadaniami, zajęciami, wydarzeniami, spotkaniami w placówce dla kadry oraz rodziców
Poczta – moduł do obsługi poczty elektronicznej (wiadomości odebrane i wysłane). Możliwość wysyłania zbiorczej jak i pojedynczej wiadomości email do wybranych rodziców, pracowników, możliwość odpowiedzi
na wybraną wiadomość email, możliwość napisania nowej wiadomości email na dowolny adres email
Dzieci – moduł do zarządzania / ewidencji dziećmi w placówkach, zaczytywanie godziny wejścia dziecka do sali
Rodzice – moduł do zarządzania / ewidencji rodziców, upoważnienia
Obecności – moduł do zarządzania / ewidencji obecności dzieci w placówkach. Moduł zawiera automatyczne naliczanie dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami  oraz podstawowymi opłatami za posiłki. Moduł zawiera podział na obecności za dany dzień i miesiąc.
Moduł posiada również podgląd historii obecności oraz możliwość wygenerowania zestawienia obecności
do takich formatów jak: PDF, XLSX, XLS, DOCX
Pracownicy – moduł do zarządzania kardą w placówkach
• SMS – moduł do masowej wysyłki wiadomości SMS do wybranych rodziców / pracowników placówki z określoną treścią poprzez platformę SMS
• Konfiguracja – konfiguracja aplikacji oraz poszczególnych modułów
• Poczta – konfiguracja elektronicznej skrzynki pocztowej (adres email, serwer poczty przychodzącej IMAP, serwer poczty wychodzącej SMTP, nazwa użytkownika, hasło, port SSL dla IMAP, port SSL dla SMTP)
• Opłaty – konfiguracja dotycząca naliczania dodatkowych opłat za nadgodziny i posiłki. Określanie przedziału darmowych godzin.
• Grupy dzieci – możliwość dodania grup dzieci np. Tygryski, Puchatki
• SMS – konfiguracja modułu SMS (adres hosta platformy SMS, użytkownik, hasło, adres hosta do
pobierania informacji o ilości dostępnych środków) Platforma SMS.api
• Rodzaje placówek – możliwość definiowania rodzaju placówek, do których przypisane są dane dzieci (np. Żłobek, Przedszkole)

Obecnie pracujemy nad nową wersją aplikacji mobilnej, która będzie bardziej kompatybilna z system Kids i będzie zawierała więcej funkcji niż dotychczas.

Zapraszamy do kontaktu 🙂

kids@devsoft.com.pl