Jak działamy

Organizowane jest pierwsze spotkanie, na którym omawiane są wstępne wymagania i założenia związane z przygotowaniem oprogramowania. Na tym etapie poruszane są kwestie odnośnie potrzeb klienta.

Na kolejnym spotkaniu zostaje przeprowadzona szczegółowa analiza procesów biznesowych obowiązujących u klienta. Po zakończeniu analizy następuje przygotowanie projektu funkcjonalnego, który zawiera szczegółowy opis ustaleń oraz przyjętych rozwiązań. Po zatwierdzeniu projektu funkcjonalnego zostaje przygotowywana kalkulacja rozwiązania.

Po zaakceptowaniu kalkulacji następuje implementacja rozwiązania oraz wykonywane są testy w lokalnym środowisku testowym.  W momencie ukończenia etapu implementacji następuje wdrożenie testowe w środowisku klienta w celu zweryfikowania poprawności funkcjonowania rozwiązania. Na tym etapie nanoszone są ewentualne poprawki oraz poprawa ewentualnych błędów zgłaszanych przez klienta.

Ostatecznie, po zakończeniu wdrożenia testowego, zostaje wykonane wdrożenie produkcyjne.