Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO).

W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz jakie przysługują Państwu prawa.

Administratorem danych osobowych: DevSoft Krzysztof Klonowski, Brzezno 7A,64-530 Brzezno, NIP 764-255-80-61, REGON 301251545.

Dane osobowe : imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, adres korespondencyjny otrzymaliśmy od Państwa w ramach prowadzonej współpracy lub przy okazji przesłania do nas zapytania ofertowego, albo prośby o informację na temat usług oferowanych przez DevSoft.

Dane Państwa są przetwarzane w celach:

 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy handlowej
 • realizacji zawartych między Państwem i DevSoft kontraktów na dostawy usług
 •  marketingu usług oferowanych przez DevSoft
 • realizacji usług informatycznych
 • rekrutacji na podstawie przesłanych życiorysów

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, odmowa podania tych danych będzie jednoznaczna z rezygnacją z zawarcia umowy.

Dane Państwa przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia usług i realizacji zawartych umów, takim jak firmy kurierskie, poczta, prawnicze, informatyczne oraz innym, które wykażą, że, na mocy przepisów prawa są uprawnione do otrzymania tych danych, np. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełniania obowiązków nałożonych z mocy prawa. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Praw osoby której dane dotyczą.

Prawa przysługujące Państwu odnośnie Państwa danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
 • Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy przesłać prośbę na adres biuro@devsoft.com.pl, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania, pod warunkiem że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

DevSoft Krzysztof Klonowski zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do osiągnięcia celów dla których są gromadzone – realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów czy kontraktów – maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych ( w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DevSoft Krzysztof Klonowski lub do chwili w której wyrazicie Państwo życzenie usunięcia tych danych.